Učenici Osnovne škole „Nada Purić“ deo akcije „Sa prirodom na TI“. Bili smo jenom njihovom času u prirodi u Parku Pećina; U Udruženju „Anđeli čuvari“ podeljeni paketi sa dezinfekcionim sredstvima i zaštitnim maskama za seoske osnovne škole; Društvo istraživača „Vladimir Mandić Manda“ organizuje edukativne radionice za osnovce na temu zaštite životne sredine.