„Da li je Biblija književnost“ je pitanje koji mnogi postavljaju, rekao je, između ostalog, na predavanju „Biblija i književnost“ u Valjevskoj gimnaziji dopisni član SANU prof. dr Miodrag Loma:

To je ono čime se bavim, manje više, čitav svoj svesni život. A prvo osvešćenje, dobijete kroz gimnazijsko obrazovanje. Ova škola me je prva privela k sebi, i iz nje sam počeo da se bavim književnošću i filologijom. Biblijom sam počeo filološki da se bavim, sa nekim naučnim pretenzijama, kada sam na opštoj književnosti na fakultetu, preuzeo nastavu Biblije. Posle II svetskog rata nastala je pauza u toj nastavi koju je obnovio i uveo pokojni prof.dr Vojislav Đurić. Nakon njegovog penzionisanja, data mi je prilika da ja to obnovim. Biblijom sam se bavio kao temeljom svetske književnosti, rekao je u izjavi novinarima prof.dr Miodrag Loma.

Na koji način je povezao Bibliju i književnost:

Povezao sam ih kroz lepotu književnosti. Biblija je vrhunska književnost, a književnost je književnost samo kad je lepa, kada na nas deluje i čulno i osećajno i misaono. To je naprosto jedno estetičko stanovište, ne neke opšte stetike, već posebne književne estetike. Naravno, to su pitanja koja svak za sebe lično otvara i na koja treba da odgovori, a to je lanac bez kraja. To je filologija, kazao je prof.dr Miodrag Loma.

Kako shvatiti današnju književnost i Bibliju:

Bibliju treba shvatiti kao jednu posebnu celinu, koja svoj smisao dobija Hristovim jevanđeljima, a tu je dovoljno iskazana poruka svakom čoveku kakav treba da bude, smatra Loma.

Miodrag Loma je rođen u Valjevu 1957. godine. Po završetku Valjevske gimnazije, upisao je opštu književnost i teoriju književnosti na Filološkom fakultetu u Beogradu, gde je diplomirao 1982.godine. Uporedo je studirao i germanistiku, koju je završio 1983. godine. Decenijama je predavao nemački preromantizam i romantizam. On ističe da je u toj oblasti izučavao i Geteov odnos prema narodnoj srpskoj poeziji. Za dopisnog člana SANU je izabran 4.novembra 2021. godine.

Podeli članak na društvene mreže

Comments powered by CComment